Μπουλόνια HDG Anchor Grip

  • HDG anchor Grip Bolt high-precision Digital Machining

    Ψηφιακή κατεργασία υψηλής ακρίβειας HDG Grip Bolt

    διαθέτουμε το δικό μας κέντρο ψηφιακής μηχανικής επεξεργασίας υψηλής ακρίβειας για την κατασκευή καλουπιών σε ειδικό εργαστήριο καλουπιών, το εξαιρετικό καλούπι κάνει το προϊόν όμορφη εμφάνιση και το μέγεθός του με ακρίβεια.

    Το δεύτερο, υιοθετούμε πομπή ανατίναξης, αφαιρώντας την επιφάνεια οξείδωσης, κάνουμε την επιφάνεια να είναι φωτεινή και καθαρή και ομοιόμορφη και όμορφη.